Razno

Inovativni pristop k glasbeni vzgoji v glasbeni šoli v Ljubljani

Glasbena šola Ljubljana

Glasbeni center Edgar Willems je priljubljena zasebno glasbena šola Ljubljana, ki temelji na pedagoških načelih Edgarja Willemsa, priznanega glasbenega pedagoga. Nadaljnje informacije najdete na https://willems.si. Glasbena šola Ljubljana se ponaša z uvajanjem dveh javnoveljavnih programov, ki se razlikujeta od običajnega državnega kurikuluma za glasbene šole. S tem glasbena šola Ljubljana prispeva k inovacijam v slovenskem glasbenem izobraževanju, kar je pomemben mejnik v glasbeni vzgoji.

Izjemna dediščina in vpliv

Glasbeni center Edgar Willems ima korenine globoko v pedagoških pristopih Edgarja Willemsa, ki so postavili temelje za napredno glasbeno vzgojo. Njegova dediščina in vpliv segata v širši kontekst glasbenega izobraževanja v Sloveniji, saj je šola že od leta 2002 prisotna v Ljubljani. Skupaj z Glasbenim centrom Do re mi na Bledu tvori edinstveno kombinacijo, ki predstavlja nov standard kakovosti glasbenega poučevanja v državi.

Glasbena šola Ljubljana

Glasbeno vzgojni program za najmlajše

Glasbena šola Ljubljana omogoča program glasbenega uvajanja, ki je namenjen najmlajšim otrokom. Ta program, zasnovan po načelih Edgarja Willemsa, omogoča otrokom, starih od treh do osmih let, da se zgodaj seznanijo s svetom glasbe. Pod vodstvom izkušenega pedagoga se otroci v majhnih skupinah učijo osnov glasbe, pri čemer so učne ure prilagojene starosti in razvojnemu nivoju otrok. Tri-, štiri- in petletniki se srečujejo enkrat tedensko za 60 minut, medtem ko šest- in sedemletniki obiskujejo učne ure, ki trajajo 90 minut.

Pristop k glasbenemu uvajanju za mlade nadobudneže

Glasbeno uvajanje, ki temelji na vodenih igrah in dejavnostih, je ključno za razvoj glasbenih sposobnosti pri otrocih. Ta pristop omogoča otrokom, da postopoma osvajajo osnovna ritmična in melodična znanja skozi igrivo učenje. Zgodnje sodelovanje v programu ustvarja močnejšo povezavo otrok z glasbo, kar jim koristi v kasnejšem življenju.

Strukturiran pristop k glasbenemu izobraževanju

Glasbena šola Ljubljana ponuja tristopenjski program glasbenega uvajanja, ki predstavlja sistematičen pristop k glasbenemu izobraževanju že v zgodnji otroški dobi. Ta program ne razvija le glasbene veščine, ampak tudi spodbuja širšo estetsko vzgojo. Učenci se skozi igro in delo učijo osnov glasbene teorije in ritma, kar jim pomaga pri nadaljnjem študiju inštrumenta ter bolj zabavno in lahkotno obvladovanje glasbene teorije.

Nadaljevanje glasbenega izobraževanja

Po zaključku programa uvajanja imajo učenci možnost nadaljevanja s programom Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Ta program sledi Willemsovemu pristopu k poučevanju inštrumenta, kar omogoča nadaljnji razvoj glasbenih spretnosti in znanja. Učenci, ki uspešno zaključijo program uvajanja, so pogosto dobro pripravljeni za preizkus sprejema v javne glasbene šole, kjer lahko nadaljujejo svoje glasbeno izobraževanje.

Individualno poučevanje in razvoj glasbenega talenta

Program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu, ki ga ponuja Glasbena šola Ljubljana, je namenjen otrokom, starim med sedmim in osmim letom, ki so uspešno končali uvajalni program. V tem nadaljevalnem programu imajo otroci možnost izbire inštrumenta, ki ga želijo učiti, in se lahko hkrati udeležujejo pouka solfeggia. Učenci imajo na voljo širok izbor inštrumentov, med katerimi lahko izbirajo, vključno s klavirjem, violino, violo, violončelom, flavto, klarinetom, saksofonom, fagotom in rogom. Pouk inštrumenta poteka šest let na nižji stopnji glasbene šole in dve leti na višji stopnji (v sedmem in osmem razredu). Program je zasnovan tako, da vsakemu učencu omogoča razvoj njegovega lastnega umetniškega potenciala in edinstvenega glasbenega izraza.

Solfeggio in glasbena pismenost

Pouk solfeggia pri tej šoli temelji na prepričanju, da je pomembno, da se glasbene vsebine otrokom predstavijo na način, ki spodbuja ustvarjalnost in izražanje skozi glasbo. To vključuje poslušanje velikih glasbenih del, petje, ustvarjanje lastne glasbe in gibanje. Poleg tega je poudarek tudi na glasbeni pismenosti, ki je ključnega pomena za razvoj glasbenega znanja. Uspešnost njihovega pristopa potrjujejo dosežena zlata priznanja na tekmovanju TEMSIG ter uspeh njihovih učencev na sprejemnih izpitih za nadaljnje izobraževanje na srednji stopnji glasbenega šolanja.

Glasbena šola Ljubljana

Bogato sodelovanje in glasbeno izobraževanje v praksi

Pouk inštrumenta poteka dvakrat tedensko v obliki individualnih učnih ur, kar omogoča temeljito obravnavo vsakega posameznega učenca. Poleg tega se v njihovem programu poudarja tudi skupinsko muziciranje, kjer učenci razvijajo sposobnost poslušanja in sodelovanja v komornih skupinah, pevskem zboru in šolskem orkestru. Užitek in navdušenje nad igranjem glasbe spodbujajo tudi z rednimi šolskimi nastopi ter koncerti v uglednih koncertnih dvoranah kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija in dvorane Konservatorija za glasbo.